ยกเลิกเคอร์ฟิว คลายล๊อคเฟส 4 แต่ไทเลยเฮา ” อย่าประมาทเด้อ การ์ดอย่าตกนำ ” มีปัญหาสุขภาพจิตคิดถึงรพ.จิตเวชเลยฯ นะคะ 😁😁😁

ยกเลิกเคอร์ฟิว คลายล๊อคเฟส 4 แต่ไทเลยเฮา ” อย่าประมาทเด้อ การ์ดอย่าตกนำ “ มีปัญหาสุขภาพจิตคิดถึงรพ.จิตเวชเลยฯ นะคะ 😁😁😁

#COVID19 #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ