” พบปัญหาสุขภาพจิต คิดถึงโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯนะคะ “😀😀😀🚑

พบปัญหาสุขภาพจิต คิดถึงโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯนะคะ😀😀😀🚑

 #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ