เปิดเทอมนี้ เตรียมพร้อมให้เด็กๆในยุค New Normal กับ 6 iTems ที่ต้องมีเมื่อไปโรงเรียนกันนะคะ 🥰🥰🥰🎒👩‍🏫👨‍🏫

เปิดเทอมนี้ เตรียมพร้อมให้เด็กๆในยุค New Normal กับ 6 iTems ที่ต้องมีเมื่อไปโรงเรียนกันนะคะ

 #covid19 #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ #เราจะผ่านไปด้วยกัน🥰🥰🥰🎒👩‍🏫👨‍🏫