“งดเหล้าเข้าพรรษา สุขภาพจิตเสียเพราะสุรา ให้ปรึกษาจิตเวชเลยฯนะค่ะ/ครับ”

งดเหล้าเข้าพรรษา สุขภาพจิตเสียเพราะสุรา ให้ปรึกษาจิตเวชเลยฯนะค่ะ/ครับ” เข้าพรรษานี้ดูแลสุขภาพจิตใจกันด้วยนะคะ

 #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ 🚑😀☎️สายด่วนสุขภาพจิต1323