นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และนางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจอำนวยการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และนางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจอำนวยการเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานในพิธีพร้อมนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และตัวแทนข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมในพิธี วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย