โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯเดินหน้าโครงการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) อ.วังสะพุง จ.เลย

โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯเดินหน้าโครงการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) อ.วังสะพุง จ.เลย

   วันที่ 24 ก.ค. 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์นำทีมสหวิชาชีพจัดโครงการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเดินหน้าแผนฟื้นฟูจิตใจ พัฒนาระบบบริการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และแกนนำชุมชนในพื้นที่ อ.วังสะพุง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการคัดกรอง ประเมิน ดูแล ส่งต่อ ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายจากกรมสุขภาพจิตและแนวทางการดำเนินงานจากเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชูเกียรติ อุ่นใจ ปลัดอาวุโสอำเภอวังสะพุง เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมเสริมสร้างแผนฟื้นฟูจิตใจแบ่งเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ 1. การประเมินคัดกรองความเครียด ซึมเศร้า 2.จิตวิทยาเชิงบวกกับการพัฒนาสุขภาวะ 3.สุขภาพจิตกับการจัดการความเครียดและความเข้มแข็งทางจิตใจ(RQ) 4.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด วึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมเทสบาลอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย