นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำบุคลากรเข้าร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำบุคลากรเข้าร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานในพิธีพร้อมนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และตัวแทนข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมในครั้งนี้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย