นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ. รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานในการประชุมรับการตรวจประเมินการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน

นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ. รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์เป็นประธานในการประชุมรับการตรวจประเมินการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน พร้อมคณะกรรมการ ENV รพ.จิตเวชเลยฯ โดย ผู้แทน สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จ.อุดรธานี และ สสจ.เลย ลงพื้นที่ตรวจประเมินการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์