นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ในครั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวต้อนรับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวรายงาน นพ.ภาณุ คูวุฒยากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกและบุคลากรร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ต่อจากนั้น เป็นการบังคับโดรนส่งยาโดยท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากหอประชุมไปยังบริเวณเวทีหน้าอาคารผู้ป่วยนอก ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมเยี่ยมชมการจัดแสดงนวัตรกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ณ อาคารอำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก