โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ต้อนรับและรับเงินบริจาคจาก คุณสงวน ต้นไพโรจน์ จำนวน 2,000 บาท สมทบทุนเข้ากองทุนผู้ป่วยจิตเวชยากไร้โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

รงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์นำโดยนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล นางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ ให้การต้อนรับและรับเงินบริจาคจาก คุณสงวน ต้นไพโรจน์ จำนวน 2,000 บาท สมทบทุนเข้ากองทุนผู้ป่วยจิตเวชยากไร้โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง🙏🙏🙏