รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียด