ประชุมพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้ระบบ Pace X- Ray และเครื่องเอกซเรย์ เพื่อการวินิจฉัยโรค

นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ นำบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้ระบบ Pace X- Ray และเครื่องเอกซเรย์ เพื่อการวินิจฉัยโรค โดยทางโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ได้ทำการจัดเตรียมห้องเอกซเรย์ไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซนต์ ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์