ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 2564

ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 2564  ดาวน์โหลดรายละเอียด