งานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาลนำตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ เป็นประธานในพิธีพร้อม นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และตัวแทนข้าราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย