สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 63

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 63

รายละเอียด