นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจอำนวยการ และตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นางบุศรินทร์ เวศมโน รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจอำนวยการ และตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ เป็นประธานในพิธีพร้อม นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และตัวแทนข้าราชการทุกหน่วยงาน เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย อ.เมืองเลย จ.เลย