นางอัญชลี​ วิจิตรปัญญา​ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มภาระกิจการพยาบาล​ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ​ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชโดยญาติมีส่วนร่วม

วันนที่ 17 ธันวาคม 2563 นางอัญชลี​ วิจิตรปัญญา​ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มภาระกิจการพยาบาล​ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ​ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชโดยญาติมีส่วนร่วม​ โดยมี นางสาวณัฏฐพัชร​ สุนทโรวิทย์ หัวหน้างานผู้ป่วยในชาย​ 2​ เป็นวิทยากรให้ความรู้ร่วมกับทีมงานผู้ป่วยในชาย​2(ตึกจำปาทอง) กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยญาติมีส่วนร่วม พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช รับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติ ณ ตึกผู้ป่วยในชาย 2 (ตึกจำปาทอง) โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
.

📸 : ทีมช่างภาพกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์