นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และบุคลากร เข้าร่วม ประชุมคณะ​กรรม​กา​รตามศูนย์​บัญชาการ​เหตุการณ์​ภาวะ​วิกฤต​ทางสุขภาพจิต​ ครั้ง​ที่​ 2/2564

วันที่ 28 ธันวาคม ​2563​ นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมคณะ​กรรม​กา​รตามศูนย์​บัญชาการ​เหตุการณ์​ภาวะ​วิกฤต​ทางสุขภาพจิต​ ครั้ง​ที่​ 2/2564 ในครั้งนี้แพ​ทย์หญิง​พรรณ​พิมล ​วิ​ปุ​ลา​กร​ อธิบดี​กรม​สุขภาพจิต​ ให้เกียรติ​เป็น​ประธาน​ในการประชุม​ ซึ่งภายในที่ประชุม​มีการติดตามความคืบหน้าในการรับมือกับ​สถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของโรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​2019​ (COVID​-19) และติดตามความ​คืบหน้าการเตรียม Hot Line บุคลากร​และ Hot Line 1323 ร่วม​กับผู้บริหาร​ในสังกัด​กรม​สุขภาพจิต​โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cissco Webex Meeting ส่งสัญญานจาก ห้องประชุม​นายแพทย์​ฝน​แสง​สิง​แก้ว​อาคาร​1​ ชั้น​1​ กรม​สุขภาพจิต มายัง ห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

 

ขอบพระคุณภาพและเนื้อข่าว : อรรณนพ ชาญด้วยกิจ และทีมช่างภาพกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ