พระอธิการคำฝน ภัทยาโน เจ้าอาวาสวัดธรรมจาริกการาม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พร้อมคณะนำอาหารและเครื่องดื่มมาบริจาคให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและผู้มาเข้ารับบริการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล พร้อมบุคลากรร่วมต้อนรับ พระอธิการคำฝน ภัทยาโน เจ้าอาวาสวัดธรรมจาริกการาม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พร้อมคณะนำอาหารและเครื่องดื่มมาบริจาคให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและผู้มาเข้ารับบริการ ทางโรงพยาบาลขอร่วมอนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากผู้บริจาคทุกท่านในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์