ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข แบบ Table Top Exercise กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายณรงค์ ตั้งวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด พร้อมทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข แบบ Table Top Exercise กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์สรรคเพชร หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากชม หัวหน้าทีมสอบสวนควบคุมโรค วิทยากรโดยนายวรวัตร ชาญวิรัตน์ สคร.8 อุดรธานี บรรยายเรื่องการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธาณรสุข (Public Health Emergency Operations Center : PHEOC) ต่อจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแบบ Table Top Exercise กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย