โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีอาการทางจิต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 มีนาคม 2564 กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติดโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีอาการทางจิต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นำโดยนายวัชรินทร์ พันธ์ุเทศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้างานยาเสพติด เข้าร่วมในการจัดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในชุมชน และให้เกิดระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชจิตเวชยาเสพติดในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่นด้วยกัน รุ่นที่ 1 หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 19 มี.ค. 2564 รุ่นที่ 2 น่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 2 เม.ย. 2564 โดยในวันนี้เป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 1 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดี”ซน์ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี