นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและผู้ป่วยนิติจิตเวช

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและผู้ป่วยนิติจิตเวช จัดโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในและนอกเครือข่ายสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนและผู้ป่วยนิติจิตเวช ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเฝ้าระวังประเมินอาการที่มีแนวโน้มอาจก่อความรุนแรง และส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรในเครือข่ายสาธารณรสุข และภาคีเครือข่ายประกอบด้วย ตำรวจและปลัดอำเภอในพื้นที่ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย และอุดรธานี โดยแบ่งเป็น 4 รุ่นด้วยกัน ซึ่งในวันนี้เป็นรุ่นที่ 1 เขตจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อ.เมือง จ.อุดรธานี