นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานและวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและผู้ป่วยนิติจิตเวช รุ่นที่ 2

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานและวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและผู้ป่วยนิติจิตเวช รุ่นที่ 2 จัดโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในและนอกเครือข่ายสาธารณสุขในการดูแล สามารถประเมินอาการและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อลงกฏ ดอนละ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระใคร จ.หนองคายเข้าร่วมและ พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรืองร่วมเป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจ.หนองคาย บุคลากรในเครือข่ายสาธารณรสุข และภาคีเครือข่ายประกอบด้วย ตำรวจและปลัดอำเภอในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย