นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานและวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและผู้ป่วยนิติจิตเวช รุ่นที่ 4

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานและวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและผู้ป่วยนิติจิตเวช รุ่นที่ 4 จัดโดยกลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในและนอกเครือข่ายสาธารณสุขในการดูแล สามารถประเมินอาการและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรืองร่วมเป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย บุคลากรในเครือข่ายสาธารณรสุข และภาคีเครือข่ายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์