รายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์

ตุลาคม 5, 2020 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน กันยายน 2563
กันยายน 3, 2020 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน สิงหาคม 2563
สิงหาคม 4, 2020 สรุปรายงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 9, 2020 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน มิถุนายน 2563
มิถุนายน 8, 2020 สรุปรายงานจัดซื้อเวชภัณฑ์เดือน พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 8, 2020 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน เมษายน 2563
เมษายน 3, 2020 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน มีนาคม 2563
กุมภาพันธ์ 5, 2020 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน มกราคม 2563
มกราคม 3, 2020 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ธันวาคม 9, 2019 สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562