สรุปผลจัดชื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน ธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน ธันวาคม 2563

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน ตุลาคม 2563

สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน กันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน กันยายน 2563

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดรายละเอียด 

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน สิงหาคม 2563

รายละเอียด

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รปภ.

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รปภ.

 

สรุปรายงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สรุปรายงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน มิถุนายน 2563

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) งป.63 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายละเอียด