องค์ความรู้

 

-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับสุขภาพจิต

เอกสารดาวน์โหลด

 

-วัฒนธรรมสุขภาพของคนไทย

เอกสารดาวน์โหลด

 

-การประมวลวัฒนธรรมของผู้ป่วย

เอกสารดาวน์โหลด

 

-สมรรถนะทางวัฒนธรรม

เอกสารดาวน์โหลด

 

-การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

 เอกสารดาวน์โหลด

-วัฒนธรรมกับจิตพยาธิวิทยา

เอกสารดาวน์โหลด

 

-วัฒนธรรมกับการวินิจฉัยโรคใน DSM-5

เอกสารดาวน์โหลด

 

-ความเชื่อกับปัญหาสุขภาพจิต

เอกสารดาวน์โหลด

 

-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

เอกสารดาวน์โหลด