สรุปผลจัดชื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม 2566

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนเนการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการดำเนเนการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม 2565

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน กันยายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน กันยายน 2565

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดเวชภัณฑ์ในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดเวชภัณฑ์ในรอบเดือน สิงหาคม 2565

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป2565 เดือน สิงหาคม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป2565 เดือน สิงหาคม

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

รายละเอียด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 3

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยในรอบเดือน มิถุนายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยในรอบเดือน มิถุนายน 2565

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

รายละเอียด