สรุปผลจัดชื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน เมษายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ในรอบเดือน เมษายน 2565

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ในรอบเดือน มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ในรอบเดือน มีนาคม 2565

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ (บ้านพักคนงาน) ส่วนที่เหลือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ (บ้านพักคนงาน) ส่วนที่เหลือ


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) งป.65 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) งป.65 เดือน กุมภาพันธ์ 2565


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

รายละเอียด

สรุปการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ในเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ในเดือน ตุลาคม 2564

รายละเอียด

สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน กันยายน 2564

สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน กันยายน 2564

รายละเอียด

สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน สิงหาคม 2564

สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำเดือน สิงหาคม 2564

รายละเอียด