อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการโดยมีนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561