สมุดลงนามถวายพระพรวันฉัตรมงคล    เลือกข้อความ *

    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ    ข้าพระพุทธเจ้า *    ตำแหน่ง (ถ้ามี)    หน่วยงาน (ถ้ามี)