โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เปิดรับการลงทะเบียนจองการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์เปิดรับการลงทะเบียนจองการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ😃 

สามารถจองผ่าน App หมอพร้อม หรือ ติดต่อด้วยตนเองได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ

กลุ่มที่1 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง

-โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
-โรคหัวใจและหลอดเลือด
-โรคไตวายเรื้อรัง
-โรคเลือดสมอง
-โรคมะเร็ง
-โรคเบาหวาน
-โรคอ้วน

กลุ่มที่ 2 ประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี เปิดลงทะเบียน 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

“การฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับไวรัสในครั้งนี้ได้อย่างดี มาฉีดวัคซีนCOVID – 19 กันนะคะ

#COVID19 #กรมสุขภาพจิต #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ #เราจะผ่านไปด้วยกัน