การฉีดวัคซีน COVID – 19 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ร่างกาย สุขภาพกายดีจะส่งผลให้สุขภาพจิตดีตามไปด้วย มาฉีดวัคซีนกันนะคะ/ครับ

“การฉีดวัคซีน COVID – 19 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ร่างกาย สุขภาพกายดีจะส่งผลให้สุขภาพจิตดีตามไปด้วย มาฉีดวัคซีนกันนะคะ/ครับ”
.
“มีปัญหาสุขภาพจิต คิดถึงโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯนะคะ/ครับ” สายด่วนสุขภาพจิต ☎️1323 “ขอให้เราได้ให้ และเอาใจใส่คุณ”🥰🥰🥰
.