เตรียมความพร้อมก่อนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19 กันนะคะ/ครับ

เตรียมความพร้อมก่อนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19 กันนะคะ/ครับ