ผู้ป่วยจิตเวชก่อนฉีดวัคซีนCOVID-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ผู้ป่วยจิตเวชก่อนฉีดวัคซีนCOVID-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? เรามาเตรียมตัวกันนะคะ/ครับ 

#กรมสุขภาพจิต #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ #covid_19 😊