วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. World No Tobacco Day

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. World No Tobacco Day 🚭
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2564 “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”

การเลิกสูบบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตเมื่อติดโควิด-19