สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.63 เดือนมิถุนายน 64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)งป.63 เดือนมิถุนายน 64