นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการโครงการ “ไทยเลย ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนยั่งยืน” จัดโดยสถานนีตำรวจภูธรจังหวัดเลย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการโครงการ “ไทยเลย ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนยั่งยืน” จัดโดยสถานนีตำรวจภูธรจังหวัดเลย โดยมีพลตำรวจตรีวรวัฒน์ มะลิ ผกก.สภ.เมืองเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการขอความร่วมมือขอใช้สถานที่ห้องประชุมของทางโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และเรียนเชิญนพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมผู้รับผิดชอบงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติดร่วมเป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อมอบองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการควบคุมตัวและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทางจิตจากสารเสพติดเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป กลุ่มเป้าหมายได้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เมืองเลย ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์