นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมนางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ และออกตรวจเพื่อดูแลสุขภาพจิตใจของผู้ป่วย COVID – 19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ได้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยมียอดผู้ป่วยสะสมจำนวน 17 ราย รักษาหายและกลับบ้านได้ 6 ราย และส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเลย 1 ราย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่หนึ่งในจังหวัดเลย สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยได้ 10 ราย พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่คอยดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์