นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูงวัยที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรทักษะการดูแลผู้สูงวัยที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผู้ดูแล จัดโดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สร้างทัศนคติที่ดีเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้ป่วยในด้านการมีคุณค่าต่อตนเองอีกด้วย เดิมเป็นการจัดโครงการให้ความรู้เครือข่ายในเขต 4 จังหวัด ซึ่งได้แก่ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภูและจังหวัดเลย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID – 19 มีความรุนแรงมากขึ้นทางโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯได้ปรับการจัดโครงการโดยเป็นการส่งสัญญาณทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting ส่งสัญญาณจาก โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ไปยังผู้เข้าร่วมในเขต 4 จังหวัด ณ ห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์