ลงทะเบียนจองวัคซีนภาคประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาเป็นต้นไป

ลงทะเบียนจองวัคซีนภาคประชาชนทั่วไป
.
.

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เปิดลงทะเบียนจองการฉีดวัคซีน COVID-19 รอบประชาชนทั่วไป เข็มที่ 1 ซิโนแวก เข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า

ในวันที 2 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป มาช่วยกันฝ่าวิกฤตินี้ด้วยการฉีดวัคซีนกันนะคะ/ครับ 

 ➡ ลิงค์ลงทะเบียนจองวัคซีนhttps://forms.gle/desn27dSWLiKDJuV7

#COVID19 #กรมสุขภาพจิต #โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ 😊😊😊