โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์จัดโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ครั้งนี้นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีกลุ่มงานประกันสุขภาพเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์และสิทธิ์การรักษา กลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากรโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง วิทยากรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากน.ส.จันทร์จิรา แสนใจวุฒิ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน จากโรงพยาบาลเลยถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์