รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

รายละเอียด