โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รับมอบน้ำดื่ม น้ำผลไม้ ขนม จาก นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลยและเหล่ากาชาชาดจังหวัดเลย

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ รับมอบน้ำดื่ม น้ำผลไม้ ขนม จาก นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลยและเหล่ากาชาชาดจังหวัดเลย ที่นำมามอบให้ผู้เข้ารับบริการและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 ทางโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง กิจการรุ่งเรือง ครับ/คะ🙏🙏🙏