นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลรับมอบพัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 6 ชุด จากโรงโม่หินเพชรเมืองเลยและผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่นำมามอบให้เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลรับมอบพัดลมระบายอากาศ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 6 ชุด จากโรงโม่หินเพชรเมืองเลยและผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ที่นำมามอบให้เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง กิจการรุ่งเรือง ครับ/คะ🙏🙏🙏