นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด จากบริษัทเคเอ็นเตอร์ไพรส์ 2020 จำกัด

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด จากบริษัทเคเอ็นเตอร์ไพรส์ 2020 จำกัด ที่นำมามอบให้บุคลากรเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง กิจการรุ่งเรือง ครับ/คะ🙏🙏🙏