นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบชุดเตียงกระดาษ จำนวน 6 ชุด สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบชุดเตียงกระดาษ จำนวน 6 ชุด สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย 1 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จาก
.
👉นายสุชีพ ทิพมาเมืองคุณ
👉นางสุภาพรรรณ สีหะ
👉นางศรีจันทร์ ทิพมาเมืองคุณ
👉น.ส.ลาวรรณ เสาว์ทองหยุ่น
👉น.ส.พรศิริ ทิพมาเมืองคุณ
👉นายสุพล-นางพาสิณี ทิพมาเมืองคุณ
👉น.ส. ชัชวลี กัณทะศรี
👉นายศรัณยู ทิพมาเมืองคุณ
.

ที่นำมามอบให้บุคลากรเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง กิจการรุ่งเรือง ครับ/คะ🙏🙏🙏