โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำเดือนสิงหาคม 2564

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีนายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาลเข้าร่วม วาระการประชุมได้แก่การติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาวางแผนการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์