นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมนายณรงค์ ตั้งวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช R8 Mental Health ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 8

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมนายณรงค์ ตั้งวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช R8 Mental Health ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 8 ในครั้งนี้นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ 8 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายเรื่องนโยบายทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตเละจิตเวช R8 Mental Health ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดแบบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีตัวแทนผู้รับผิดชอบงานทางสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมตามจำนวนจำกัดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี