ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดสถานที่ราชการ ปี2565

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดสถานที่ราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่