รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

รายละเอียด ประกาศรับสมัครงาน

รายละเอียด ใบสมัคร

รายละเอียด บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ